Tietosuoja

Tietosuojakäytäntö

Tämä on https://minnisalminen.com/ (https://minnisalminen.com/) -sivuston
henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Minna Salminen
minni.salminen@gmail.com
Rekisterin nimi:
Minni Salminen Art asiakasrekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
 • tilausten käsittely
 • yhteydenpito asiakkaisiin,
 • asiakassuhteen ylläpito
 • käyttäjäkokemuksen parantaminen

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ostajasta:

 • nimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • sähköpostiosoite
 • tilaushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi.
Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Asiakkaan oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.
Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla https://minnisalminen.com asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.
Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.
Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.
Nämä säännöt tulevat voimaan 05.12.2022.

Evästeasetukset

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen.  Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.  

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

 • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka ja markkinointi  
 • Complianz: Evästesuostumustyökalu 
Copyright © 2024 Minni Salminen